สำนักงานเทศบาลตำบลแปลงยาว
เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24190
โทรศัพท์ : 0-3858-9422, แฟกซ์ : 0-3858-9423  E-mail : admin@plangyaocity.go.th
Powered By WNT.CO.TH